Coramexport s.r.o. je společnost se zaměřením na produkci výrobků a služeb, které svou náročností podléhají vysokým kriteriím moderního trhu. Orientujeme se zejména na odvětví zabývající se obnovitelnými zdroji energie nebo jinak řečeno na “zelenou energii“. Do portfolia Coramexport patří například bioplynové stanice, hydrolýza, elektrárna na bioplyn, nebo také zpracování biomasy. Tyto a další heslovité názvy pod sebou poté skrývají komplexní paletu služeb spojenou právě s oborem “zelené energie“, které Vám již od roku 1998 nabízíme.

© CORAMEXPORT s.r.o.