Reference

Přehled významnějších zakázek za poslední 4 roky:

Promarol Plus - Poland
Linka na koagulaci krve
Rok dokončení: 04
Popis:
o Koaguláror – koagulace sytou párou
o Odstředivková linka
o Kontinuální plnění destruktorové linky
o Projekt a dodávka MaR

Agrodružstvo Jevišovice – Czech Republic

Drtící a plnící linka pro suchou fermentaci
Rok dokončení: 04
Popis:
o Projekt
o Jednorotorová drtička
o Automatizovaný podavací pás z ocelových lamel

Promarol Plus - Poland

Koncovka za destruktorovou linku - finalizace a balení masokostní moučky
Rok dokončení: 05
Popis:
o Projekt
o Vibrační síto na masokostní moučku
o Plnící šnekové dopravníky
o Pytlovací váha

Promarol Plus - Poland

Linka na separaci tukových sedimentů
Rok dokončení: 05
Popis:
o Projekt
o Odstředivková linka
o Sedimentační nádrže
o Projekt a dodávka MaR

ZEVO Citonice – Czech Republic

Bioplynová stanice Velký Karlov
Rok dokončení: 06
Popis:
o Hydrolyzační linka na zpracování materiálu kategorie II. a III.
o Finaliace projektových prací
o Projekt a dodávka MaR
o Zpracování jateckých odpadů, kejdy a kukuřičné siláže
o Současný výkon 1,4MWe

Výtopna Lassnitzhohe - Austria

Dodávka částí tepelného hospodářství výtopny na biomasu.
Rok dokončení: 06
Popis:
o Dodávka dvou kusů nadrozměrných tlakových bojlerů

Promarol Plus - Poland

Linka na zpracování kafilerního odpadu kategorie I. a II.
Rok dokončení: 07
Popis:
o Projekt ve stádiu výstavby objektů
o Generální projekční práce
o Organizace výstavby
o Dodávka technologické části

BPS Pacov - Czech Republic

Bioplynová stanice pro drůbeží farmu Pacov
Rok dokončení: 08
Popis:
o Projekt ve stádiu vydáno stavební povolení
o Zpracování lihovarnických výpalků, kejdy a drůbeží podestýlky
o Předpokládaný výkon 500kWe

>BPS TOZOS - Czech Republic

Bioplynová stanice pro farmu „Lesní dvůr“ - Horní Tošanovice
Rok dokončení: 07
Popis:
o Projekt a získání stavebního povolení
o Hydrolyzační linka
o Zpracování jateckých odpadů, kejdy a kukuřičné siláže
o Předpokládaný výkon 500kWe

BPS SLOVLIKER - Czech Republic

Bioplynová stanice pro lihovar.
Rok dokončení: 08
Popis:
o Projekt ve stádiu žádosti o stavební povolení
o Zpracování lihovarnických výpalků, kejdy a G-faze
o Předpokládaný výkon 2 MWe

BPS LOKVE - Slovinia

Bioplynová stanice na zpracování kuchyňského odpadu.
Rok dokončení: 07
Popis:
o Hydrolyzační linka na zpracování materiálu kategorie II. a III.
o Zpracování kuchyňského odpadu, jateckých odpadů, siláže, kejdy
o Předpokládaný výkon 1,6MWe

Výtopna Schladmming - Austria

Dodávka částí tepelného hospodářství výtopny na biomasu.
Rok dokončení: 07
Popis:
o Dodávka nadrozměrného atypického tlakového bojleru

© CORAMEXPORT s.r.o.